Paisatges Aurals: Proprioception Rhythm Box

An experimental installation where proprioception* sense is explored

*from Latin proprius ['one's own], and capio [to take or grasp], is the sense of the relative position
of one's own parts of the body and strength of effort being employed in movement.
+ Info

Paisatges Aurals // Proprioception* Rhythm Box

esquema


El prototip d'instrument té una estructura de cub de 244cm d'aresta. Aquest serà un espai cec, és a dir sense llum, amb l'objectiu que s'exerciti el posicionament espaial del cos (propriocepció*). Dins el cub es disposen 9 panells a terra, de dimensió 80x80cm cada un de diferents textures. (S'exercitarà la capa tàctil per mitjà dels peus donat que s'entrarà descalç al recinte del cub). L'entrada s'efectua per un dels vèrtex.

Un sistema interactiu, detectarà la posició de la persona que hagi entrat. La idea és que tot entrant un grup reduït de persones (3/4) activin diferents sons (un per persona) com si d'una caixa de ritmes es tractés. Les posicions a l'espai de les persones afectaran el so que es reproduirà (tant en filtrat com en timbre) per un sistema quadrafònic a cadascuna de les cantonades. L'experiment tracta sobre exercitar la posició a l'espai del cos sense la visió, fent una escolta activa dels esdeveniments sonors. Segons la textura dels panells del terra, el so tindrà aplicat uns filtres de reverberació i espai diferents. El sistema de so quadrafònic interpretarà la posició concreta dins l'espai del cub per a cada visitant. Si la posició del visitant és a un vèrtex, el 'seu so', només sonarà a l'altaveu del mateix vèrtex.

En definitiva, la idea és que el visitant interpreti la seva posició a través del so, donat el seu canvi en el filtratge així com en la seva posició en l'espai (espaialització sonora). La composició musical creada per les quatre persones té un component d'aprenentatge musical en forma de joc, així com un exercici de localització del cos a través de l'espai amb exempció de la visió, basat tant en els sentits sonor i tàctil (sistema de so i textures dels panells).


*La propiocepció és el sentit que indica a l'organisme la posició de les diverses parts del propi cos, regula la direcció i rang de moviment, permet reaccions i respostes automàtiques, intervé en el desenvolupament de l'esquema corporal i en la relació d'aquest amb l'espai, sustentant l'acció motriu planificada.


#PhysicalComputing # Mics #Sonifications #CreativeCoding #Sensorial #ImmersiveExperiencesesquema

more

Soon more informationResearch TeamProject Management + Research
Bea GollerPhysical Computing Development // Creative Programming Applications
Xavier Manzanares dAAXPartners
Ones Hàptiques
Sonic Spaces Research Lab


Finançament i Producció

OSIC 2017 / Dep.Cultura Gencat

Networked researches


https://beagoller.net
http://noconventions.mobi/oneshaptiques® Sonic Spaces Research Lab 2017/2018
Tweak Bootstrap Creative Theme by dAAX 2017/2018